HEMOFİLİDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
HEMOFİLİDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
10.00 – 13.00 Hedef Kitle: Hemofili Araştırmacıları-PI Hemofili Endüstri Temsilcileri (Arş. Md.) Klinik Araştırma Uzmanları (Monitörler) Klinik Saha Görevlileri
10.00 – 11.15 Kalıtsal Kanama Bozukluklarına Genel Yaklaşım ve Gen Tedavileri Araştırmaları
Başkanlar: Kaan Kavaklı, Bülent Zülfikar
Konuşmacılar: Kaan Kavaklı, İnci Ergönül (TİTCK – Klinik Arş Daire Bşk): Mevzuat, Sibel Göksel (Ege-Tıp PROKOM): Endüstri – Kurum Anlaşmaları Süreci
11.15 – 11.45 Kahve Molası
11.45 – 13.00 Ülkemizde Devam Eden Hemofili Klinik İlaç Araştırmaları Oturumu
Başkanlar: Asım Hocaoğlu (TİTCK Başkanı), Ahmet Fayik Öner, Bülent Antmen
Konuşmacılar: Bülent Zülfikar (Hemofilide Yeni tedaviler), Canan Albayrak (Emicizumab ve Mim8), Can Balkan (Marstacisab), Alphan Küpesiz (Concizumab), İlgen Şaşmaz (Fitusiran)
13.00 – 14.00 Öğle Arası