Bildiri son gönderim tarihi; 23 Ağustos 2024

Bildiri özetleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, lütfen bildirinizin sisteme kayıt edildiğinden ve gönderildiğinden emin olunuz.

 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir.
Sözlü ve Poster Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti (bildiri başlığı hariç) 350 kelimeyi geçmemelidir. (Bildiri gönderiminde kaynakça gerekmemektedir).
 • Bildiri özetleri tercihen Türkçe ya da İngilizce gönderilebilir.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” şeklinde olmalıdır.
 • En az 3 “Anahtar Kelime” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG ya da PNG) yüklenebilir, yüklenen fotoğraflar tablo ya da şekil olabilir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltma açık adın geçtiği ilk yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Kabul Yazısı
 • Bildiri değerlendirme süreci bağımsız hakemler tarafından sonuçlandırılacak ve ardından tüm kabul yazıları bildiri sahibinin sistemde kayıtlı email adresine gönderilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır, aksi durumda bildirilere; bildiri özet kitabında yer verilmeyecektir.