HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
2 Ekim Pazartesi
HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
9.30 – 11.00 HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL BAKIM
Başkanlar: Selmin Şenol, Barış Yılmaz
Hemofili Bakımında Güvenli Ortamın Sağlanması - Hayriye Başar
İntravenöz Faktör Uygulaması - Hülya Dalkılıç Bingöl
Subkutan Uygulama - Arife Kutlu
Ortopedik Girişimler Sonrası Bakım - Nurten Sülü
Hemofili Hemşireliğinde Doktorun Rolü - Fikret Bezgal
11.00 – 11.30 Kahve Molası
11.30 – 13.00 TEMEL İLKELER IŞIĞINDA YARININ HEMOFİLİ BAKIMI
Başkanlar: Emine Türkkan, Hülya Dalkılıç Bingöl
Hemofili Gen Tedavisinde Hemşirenin Rolü
Konuşmacılar : Ruçhan Yöney
Yapay Zeka Katkılarıyla Hemofilide Mükemmel Bakım Mümkün mü?
Konuşmacılar : Selmin Şenol,Hamide Nur Çevik Özdemir
Yarının Hemofili Bakımında Doktorun Rolü - İbrahim Eker
12.30 – 14.00 Öğle Arası