Websitesi Sponsorları
Kongreye
-72 gün Kaldı
Son Bildiri Gönderim Tarihi
1 Kasım 2020

DAVET

Değerli Hemofili Dostları,

Ülkemizin Kalıtsal Kanama Bozuklukları alanında ulaştığı uluslararası üstün düzey, sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerimizin yanı sıra yıllardır özveriyle çaba gösteren Türkiye Hemofili Derneği ile Hemofili Federasyonu’nun yaptığı çalışmalarla elde edilmiştir.

Hemofili topluluğu, kendilerinin daha sağlıklı olmalarını ve hayat kalitelerinin artmasını sağlayan çabaları daima takdir ve minnetle hatırlamaktadır. Hemofili alanında elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu 17. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini18 – 20 Aralık 2020 tarihlerinde online platformda düzenlenecektir.

Gelişmeleri, güncel durumu ve hedefleri hep birlikte değerlendireceğimiz ”2020 – Varmak Üzereyiz” kongremize katılımınızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.

 

Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Kaan KAVAKLI
Kongre Eş Başkanı

KURULLAR

Kongre Eş Başkanları

Bülent ZÜLFİKAR
Kaan KAVAKLI

Bilimsel Kurul

Louis ALEDORT
Bülent ANTMEN
Can BALKAN
Hans Hermann BRACKMANN
Ergül BERBER
Mirella CALCINAI
Horacio CAVIGLIA
Pratima CHOWDARY
Carmen ESCURIOLA
Tunç FIŞGIN

Kaan KAVAKLI
Alphan KÜPESİZ
Stefan LETHAGEN
Johnny MAHLANGU
Alex MEHUYS
Sylvia Von MACKENSEN
John PASI
Mathew PRASAD
Cüneyt TÜRKMEN
Bülent ZÜLFİKAR


Düzenleme Kurulu

Medikal
Gülsüm AK
Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
Fikret BEZGAL
Tunç FIŞGIN
Alphan KÜPESİZ
Gül Nihal ÖZDEMİR
Süreyya ÖZBEK
Başak KOÇ ŞENOL
Mehmet Can UĞUR
Multidisipliner
Ahmet CEYLAN
Caner DADAK
Ali Ekber DAĞHAN
Ebru GÜRLER
Irmak GÜMÜŞTAŞ
Ahmet KILIÇ
Cazibe PEKEŞ
Levent POLAT
Selmin ŞENOL
Haluk ZÜLFİKAR

Kongre Sekreterleri

Hülya YETİŞENER
Elif YILDIZ

ANA KONULAR

KONGRE KONULARI

 • Zor hemofili
 • Hafif hemofili
 • Geçmişten geleceğe hemofili
 • Radyoizotop tedavi ve beklenenler
 • Deri altı replasman tedaviler
 • Uzun etkili faktörler
 • Gen tedavisi ve etik sorunlar
 • Faktör dışı tedavilerden hemofili yakınlarının beklentileri
 • Hemofili hemşirelerinin değişen tedaviye uyumları
 • Yeni hemofili ilaçlarının geri ödemesi ve bütçeleme
 • Yeni hemofili ilaçlarına erişilebilirlik ve resmi yaklaşımlar
 • Yeni tanı konulmuş hemofililerin tedavisi ve izlemi
 • Prenatal tanı ve hemofili genetiği
 • Artropati tedavisinde yeni yaklaşımlar
 • Hemofili ve osteoporoz
 • Hemofili ve cinsellik
 • Faktör X eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Plazminojen eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Faktör XIII eksikliği ve yeni tedavi olanakları
 • Yaşla gelen sorunlar
 • Türkiye'de faktör üretimi çalışmaları
 • Hemofilide görüntüleme yöntemlerinin öncelikleri ve avantajlar
 • Hemofili izleminde ultrasonografinin artan önemi
 • Hemofilide etkin veri toplanması ve kullanımı
 • Kayıt sistemlerinin tedavi ve takibi yönlendirmesi
 • Hemofilide sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği neler sağladı? Eksiklikler var mı?
 • Hemofili ve beslenme
 • Obezite ve metabolik sorunlar
 • Fizik Tedavi, fizyoterapi, egzersiz
 • Hemofili ve iletişim
 • Ortopedik girişimi zorunlu yapan nedenler?
 • Sosyal medyanın getirdikleri ve götürdükleri
 • Hemofili hastası/ailesinin hayatındaki önemli dönemler, sorunlar ve çözüm önerileri
  • Çocuğu okula başlayan bir aile
  • 14 yaşında liseye hazırlanan genç bir hemofili
  • Üniversite nedeniyle başka bir şehre giden bir hemofili
  • 34 yaşında, sosyoekonomik durumu kötü, iş arayan bir hemofili baba  
 • Hemofilide bio eşdeğer ilaç kullanımı ve potansiyel sorunlar
 • Kanama bozukluklarında ağız ve diş sağlığı
 • İmmun tolerans tedavi modellerinin karşılaştırılması?
 • von Willebrand hastalığı ve yeni tedavi olanakları
 • Kanayan kadına yaklaşımda ne düzeydeyiz?

KONGRE OTURUMLARI

 • Kurslar
  • Radyoloji
  • Fizyoterapi
  • Hemşirelik
  • Diş hekimliği
  • Self infüzyon
 • Açık oturumlar
 • Forumlar
  • Hemofili meydanı
 • Canlı yayın (webinar) oturumlar
  • Ustalar tartışıyor
 • Paneller
 • Konferanslar
 • Uydu oturumları
 • Resimlerle hemofili
 • Sergiler
 • İnteraktif çocuk odası etkinlikleri
 • Tedavi odası etkinlikleri

MİSAFİR KONUŞMACILAR

Louis Aledort
Hans-Hermann Brackmann
Mirella Calcinai
Horacio Caviglia
Pratima Chowdary
Alison Dougall
Carmen Escuriola
Stefan Lethagen
Sylvia Von Mackensen
Johnny Mahlangu
Prasad Mathew
Alex Mehuys
Johannes Oldenburg
John Pasi

BİLİMSEL PROGRAM

MEDİKAL SALON
17:50 - 18:00 AÇILIŞ
18:00 - 18:45

PANEL 1
VARMAK ÜZEREYİZ

Başkanlar: Ahmet Muzaffer Demir, Namık Özbek

Hareket Noktamız
Bülent Zülfikar

Varış Noktamız
Kaan Kavaklı

Soru - Cevap

18:45 - 19:15

KONFERANS 1
HAFİF HEMOFİLİ

Başkanları: Ayşegül Ünüvar, Yılmaz Ay
Konuşmacı: Ekrem Ünal

19:15 - 20:00

PANEL 2
UZATILMIŞ YARI ÖMÜRE SAHİP FAKTÖRLER: BİLİMSEL GELİŞMELER
Başkanlar:
Cem Ar, Ahmet Koç

Bir Bakışta Uzun Dönem Sonuçları
Canan Albayrak

Faktör Replasmanından Daha Fazlası: Sıcak Gelişmeler
Stefan Lethagen

Soru - Cevap

20:00 - 21:15

AXEL SEUSER ANISINA
PANEL 3
KAS – EKLEM SAĞLIĞI
Başkanlar:
Vahap Okan, Semih Aydoğdu

Hemofilik artropati fizyopatolojisi ve koruyucu yaklaşımlar
Önder Kılıçoğlu

Eklem-Kas Ultrasonografisi
Süreyya Özbek

Hemofilik Artroplasti ve Artrodez uygulamaları
Horacio Caviglia

Radyoizotop Sinovektomi
Cüneyt Türkmen

Soru - Cevap

MEDİKAL SALON
11:00 - 11:30

CONFERENCE 2
IMPACT OF COVID-19 ON THE MENTAL HEALTH OF PATIENTS WITH INHERITED BLEEDING DISORDERS (KALITSAL KANAMA BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ COVID-19'UN ETKİSİ)
Chairmen:
Nazan Sarper, Özcan Bör
Speaker:
Sylvia Von Mackensen

11:30 - 12:25

PANEL 4
NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ
Başkanlar
: Serap Karaman, Yasemin Altuner Torun

Plazminojen Eksikliği ve Tedavi Olanakları
Tiraje Celkan

Treatment of Ligneous Conjunctivitis in Patients with Type I Plasminogen Deficiency: Results of a Phase II/III Clinical Trial
Mirella Calcinai

Faktör X Eksikliği ve Tedavi Olanakları
Ahmet Fayik Öner

Soru - Cevap

12:25 - 12:35 HAREKET ARASI - 1
12:35 - 13:35

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1
Başkanlar: Nil Güler, Mehmet Fatih Azık

SS-001 Plasminogen eye drops for the treatment of ligneous conjunctivitis and the prevention of recurrences in patients with type 1 plasminogen deficiency: results from the phase II/III clinical trial
Mirella Calcinai ve ark

SS-003 Circumcision in Haemophilia with Inhibitors During Emicizumab Prophylaxis
Bulent Zulfikar ve ark

SS-004 Clinical problems and surgical interventions in inherited factor VII deficiency
Basak Koc ve ark

SS-005 Is Dental Implant Treatment Safe in Hemophilia Patients?
Mustafa Mert Açıkgöz ve ark

SS-006 Five years of experience for treatment regimens of PUP patients in Hemophilia-A: experience from Ege Hemophilia Center
Nihal Özdemir Karadaş ve ark

Soru - Cevap

13:35 - 14:20

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

FIX FARMAKOKİNETİĞİ VE DOĞRU DOZLAMA

Konuşmacılar: İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Can Balkan

Soru - Cevap

ARA  
16:30 - 17:00

PANEL 5
ARTROPATİK AĞRI VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Başkan:
Murat Söker

Konuşmacılar: Gül Talu, Yöntem Yaman

Soru - Cevap

17:00 - 17:45

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

KLİNİK VERİLER VE TÜRKİYE’DEN DENEYİMLER IŞIĞINDA HEMOFİLİ A TEDAVİSİNDE TUROKTOKOG ALFA
Başkanlar: Bülent Zülfikar

Konuşmacı: Pratima Chowdary, Saadet Akarsu, Emine Türkkan

Soru - Cevap

17:45 - 18:15

CONFERENCE 3
NON-FACTOR TREATMENT
Başkanlar:
Hale Ören, Mehmet Dağlı

Speaker: John Pasi

18:15 - 18:30 HAREKET ARASI - 2
18:30 - 19:15

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

HEMOFİLİ A TEDAVİSİNDE FAKTÖR VIII DENEYİMİ
Başkan:
Kaan Kavaklı

Hemofili A'da Faktör VIII Standart Tedavisi
Louis Aledort

Hemofili A ve Bayer
Alex Mehuys

Soru - Cevap

19:15 - 20:00

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

İNHIBITÖRLÜ HEMOFILI A’DA GÜVENILIR VE ETKILI BIR DOST ILE KONTROLÜ ELE ALMAK
Başkanlar:
Bülent Zülfikar, Salih Aksu

Feiba Efficacy and Safety Overview with Experience Sharing
Cem Ar

Feiba Experience Worldwide with Meeting the Needs for 45 Years
Hans Hermann Brackmann

Soru - Cevap

20:00 - 20:15 HAREKET ARASI - 3
20:15 - 20:45

KONFERANS 4
KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARI VE COVİD OTURUMU
Başkan:
Alphan Küpesiz

Konuşmacı: Fahri Ovalı

20:45 - 21:30

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

HEMOFİLİ A TEDAVİSİNDE DÖNÜM NOKTASINA VARMAK ÜZEREYİZ: ALMANYA & GÜNEY AFRİKA
Başkanlar:
Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı

Hızlı Sorularla & Vaka Örnekleriyle Hemlibra Deneyimi
Konuşmacılar:
Johannes Oldenburg, Johnny Mahlangu, Can Balkan

Soru - Cevap

GÜNDÜZ GEDİKOĞLU SALONU
15:30 - 16:30

PANEL 1
MEVZUAT VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR
Başkanlar:
Aylin Canbolat, Mustafa Tekinel

Sağlık Uygulama Tebliği
Caner Dadak

Engelli Hakları ve Raporlama
Berşan Kayıkçı

Klinik Araştırmalar ve Gönüllülük
Funda Ciga

Soru - Cevap

16:30 - 17:00

CONFERENCE 1
GENE THERAPY IN WORLD AND TURKEY
(DÜNYADA GEN TEDAVİSİ ve TÜRKİYE'DEKİ YERİ)
Chairmen :
Kaan Kavaklı, Bülent Zülfikar

Speaker: John Pasi

17:00 - 18:00

PANEL 2
TAŞIYICILARIN SORUNLARI VE GENETİK YAKLAŞIM
Başkanlar:
Ergül Berber, Elif Güler Kazancı

Jinekolojik Kanamalar ve Tedavisi
Taylan Şenol

Hamilelik Süreci ve Doğum
Sema Ovalı

IVF ve Genetik Danışmanlık
Tahir Atik

Aile Gözüyle Varılan Nokta ve Beklentiler
Cazibe Pekeş (Hemofili Annesi)

Soru - Cevap

18:00 - 18:15 HAREKET ARASI - 1
18:15 - 19:15

PANEL 3
KAS – EKLEM SAĞLIĞI; KORUYUCU VE REHABİLİTE EDİCİ ÖNERİLER
Başkanlar:
Yusuf Ziya Aral, Gökhan Polat

Ağrı Yönetimi
Gül Talu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Canan Atay

Radyolojik Değerlendirme
Zühal Bayramoğlu

FTR ve Skorlama
Merve Tat

Soru - Cevap

19:15 - 20:15

PANEL 4
HEMOFİLİDE AİLE YAŞAMI VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Başkanlar:
Bülent Antmen, Selmin Şenol

Hemofili Psikolojisi
Obengül Ejder

Aile Psikolojisi
Irmak Gümüştaş

Kanama Bozukluklarında Beslenme
Nursel Keklik

Soru - Cevap

20:15 - 20:30 HAREKET ARASI - 2
20:30 - 21:30

PANEL 5
HEMOFİLİ AİLESİNİN HAYATTAKİ DÖNEMEÇLERİ (Yeni Tanı, Okul ve Eğitim, Aile, İş)
Başkanlar:
Fatma Bali (Hemofili Annesi), Mesut Kaygusuz (Hemofilik)

Yeni Tanı
Cansu Kaya (Hemofili Annesi)

Okul ve Eğitim Hayatı
Fatih Kol

Aile Hayatı
Burak Kaya (Hemofilik)

İş Hayatı
Fikret Bezgal

Soru - Cevap

21:30 - 22:00

CONFERENCE 2
EXPACTATIONS OF PATIENT AND FAMILY FROM NONFACTOR REPLACEMENT THERAPY
(HEMOFİLİ VE AİLESİNİN FAKTÖR DIŞI TEDAVİLERDEN BEKLENTİLERİ)
Chairmen:
Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı

Speaker: Louis Aledort

SEMPOZYUM SALONU
DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU - 1
10:00 – 10:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Gülsüm Ak, Alison Dougall, Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı
  OTURUM 1
HEMOFİLİDE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ
Başkan: Alison Dougall, Ali Çekici
10:20 - 10:50 Çocuklarda Koruyucu Tedaviler ve Yaşam Kalitesi
Cem Doğan
10:50 - 11:20 Çürükten Korunma
Safa Tuncer
11:20 - 11:50 Hemofililerde Periodontal Hastalıklardan Korunma Yolları
Ali Çekici
11:50 - 12:00 Soru - Cevap
HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU - 1
12:00 - 12:15

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Selmin Şenol, Emine Bucak , Yusuf Büyükpınarbaşılı, Kaan Kavaklı

  OTURUM 1
HEMOFİLİ OLGULARINDA TEDAVİ UYUMUNU GÜÇLENDİRME
HEMŞİRELİK KURSU: HEMOFİLİ BAKIMI
Başkanlar: 
Hülya Bingöl Dalkılıç , Yusuf Büyükpınarbaşılı 
12:15 - 12:40 Hemofili Tanısı ve Belirtileri
Bülent Zülfikar
12:40 - 13:05 Hemofili Tedavisinde Seçenekler
Alphan Küpesiz
13:05 - 13:30 Laboratuvar Analizleri ; Örnek Alınması, Yorumlanması
Erol Erduran
13:30 - 13:45 Soru - Cevap
13:45 - 13:55 HAREKET ARASI - 1
13:55 - 14:15 İnibitor Sorunu ve Çözümü
Başak Koç Şenol, Emine Gül Kuzucu
14:15 - 14:30 Dünden Bugüne Hemofili Bakımı ve Hemşirelik Yönetimi
Selmin Şenol
14:30 - 14:45 Faktör Uygulama Adımları
Hanife Özcan
14:45 - 15:00 Soru - Cevap

DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU - 2

  OTURUM 2
KANAMA HASTALIKLARINDA WFH REHBERLERİ VE COVID 19
Başkanlar:
Gülsüm Ak, Yusuf Büyükpınarbaşılı
15:00 - 15:40 Kanama Hastalıklarında Dental Problemlerin Çözümünde Dünya Hemofili Federasyonu Rehberleri
Alison Dougall
15:40 - 16:20 COVID-19 Salgınının Diş Hekimliği Uygulamalarına Etkisi
Figen Çizmeci Şenel
16:20 - 16:30 Soru - Cevap
 

OTURUM 3
HEMOFİLİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Başkan:
Dilek Çankal, Safa Tuncer

16:30 - 16:50 Hemofili A Hastalarında Oral Cerrahi Girişimler Sırasında İzlenecek Tedavi Yaklaşımları
Nur Mollaoğlu
16:50 - 17:10 Hemofili B Hastalarında Oral Cerrahi Girişimler Sırasında İzlenecek Tedavi Yaklaşımları
Sibel Elif Gültekin
17:10 - 17:30 Hemofili Hastalarında İmplant Cerrahisi
Gülsüm Ak
17:30 - 18:00 Soru - Cevap
18:00 - 19:00

SÖZLÜ SUNUMLAR
Başkan:
Aysun Avşar, Gülsüm Ak

SS-013 Hemofilik Olgularda Temporomandibuler Eklem Sağlığının Değerlendirilmesi
Selda Yenel ve ark

SS-014 Dental Procedures in a Hemophiliac with Inhibitor during Emicizumab Prophylaxis
Bülent Zülfikar, Başak Koç Şenol ve Ark

SS-015 Koagülasyon Bozukluğu Olan Hastalarda Güncel Çene Cerrahisi Yaklaşımları: Vaka Sunumları İle Birlikte
Mustafa Mert Açıkgöz, Gülsüm Ak ve ark

SS-016 Prevalence of oral diseases in patients with inherited bleeding disorders
Ayşem Yurtseven Günay ve ark

Soru - Cevap

MEDİKAL SALON
10:45 - 12:00

PANEL 6
ERİŞKİN HEMOFİLİSİNDE SORUNLAR
Başkanlar:
Mehmet Şencan, Mehmet Turgut

Yaşla Gelen Medikal Sorunlar ve Yönetimi
Orhan Ayyıldız

Akkiz Faktör Eksiklikleri
Mehmet Sönmez

Hemofilide Gelecek Vizyonu
Birol Güvenç

Erişkin Hemofili Merkezlerine Yaklaşım
Fahri Şahin

Soru - Cevap

12:00 - 12:30

PANEL 7
KANAMA BOZUKLUKLARINDA LABORATUVAR
Başkanlar:
Sema Genç, Davut Albayrak

Labratuar Sonuçlarının Klinisyel Gözüyle Değerlendirilmesi
Zühre Kaya

Yeni Teknikler ve Uygulanması
Güneş Ak

Soru - Cevap

12:30 - 13:00

PANEL 8
KAMUOYUNDA VE BİLİM DÜNYASINDA HEMOFİLİ
Başkanlar :
Tunç Fışgın, Yusuf Büyükpınarbaşılı

Konuşmacılar: Haluk Zülfikar, Mehmet Can Uğur

Soru - Cevap

13:00 - 13:10 HAREKET ARASI - 1
13:10 - 14:10

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU- 2
Başkanlar:
Saadet Akarsu, Başak Koç Şenol

SS-007 Kalıtsal FXI Eksikliği olan Hastalarımız ve Fenotip-Genotip İlişkisi
Canan Albayrak ve ark

SS-008 Hemofilide Yeni Tedavi Seçeneklerinde Hasta ve Hasta Yakını Perspektifi
Mehmet Can Uğur ve ark

SS-009 Faktör VII Eksikliği Tanısıyla İzlenen Hastalar: Tek Merkez Deneyimi
Esra Pekpak ve ark

SS-010 Hemofili Hastalarının Yüzleştiği Önemli Gerçeklerden Biri; Kanser
Fatma Keklik Karadağ ve ark

SS-011 Hemofili Ailelerindeki ve Hemofili Olmayan Ailelerdeki Kadınlarda Evlilik ve Cinsel Yaşamda Uyum
Irmak Gumustas ve ark

SS-012 Hemofili Hastaları İle Sağlıklı Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık, Psikiyatrik Belirti Ve Cinsel Doyumlarının Karşılaştırılması
Obengül Ejder ve ark

Soru - Cevap

ARA
17:00 - 17:45

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

WHY DO WE STILL NEED FVIII IN THE CURRENT ERA?
Chairman: Kaan Kavaklı

FVIII Usage Results in PUPs
Alphan Küpesiz

Role of FVIII in Hemostasis and Beyond
Prasad Mathew

Q&A

17:45 - 18:30

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

HEMOFİLİ'DE REFERANS - INTERAKTİF VAKA SUNUMU

Konuşmacı: Adalet Meral Güneş

Soru - Cevap

18:30 - 18:40 HAREKET ARASI - 2
18:40 - 19:25

ENDÜSTRİ SEMPOZYUMU

VON WILLEBRAND HASTALIĞI: GÜNCEL BİLGİLER
Başkan:
Bülent Zülfikar

Konuşmacılar: Carmen Escuriola, Sinan Akbayram

Soru - Cevap

19:25 - 20:25

PANEL 9
HEMOFİLİDE İHTİYAÇLAR VE RESMİ DÜZENLEMELER
Başkanlar
: Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı

Şuayip Birinci (T.C Sağlık Bakan Yardımcısı)
Tuncay Alkan (SGK Temsilcisi)
Kerem Kınık (Kızılay Genel Başkanı)

Soru - Cevap

20:25 - 20:40 Ödül Töreni ve Kapanış
SEMPOZYUM SALONU
KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARINDA KAS-EKLEM SAĞLIĞI SEMPOZYUMU - 1
11:00 - 11:15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kazım Çapacı, Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı
  OTURUM 1
Başkanlar:
Kazım Çapacı,Semih Aydoğdu
11:15 - 11:40 Hemostaz ve Önemi
Gül Nihal Özdemir
11:40 - 12:05 Hemofili Tanı ve Tedavisi
Yıldız Yıldırmak
12:05 - 12:30 Kas Eklem Sağlığı; Önemi ve Sorunları
Gökhan Polat
12:30 -12:45 Soru - Cevap
12:45 - 12:55 HAREKET ARASI - 1
12:55 - 13:20 Hemofilide Ortopedik Cerrahi 1
Semih Aydoğdu
13:20 - 13:45 Hemofilide Ortopedik Cerrahi 2
Önder Kılıçoğlu
13:45 - 14:00 Soru - Cevap
HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU - 2
  OTURUM 2
Başkanlar:
Selmin Şenol, Fikret Bezgal
14:00 - 14:25 Hemofilide 0-18 yıl (Öz bakım,Aşılama, Aile dinamikleri, Okul yaşam)
Hayriye Başer
14:25 - 14:50 Hemofili ve Spor - Egzersizin Önemi
Bülent Bayraktar
14:50 - 15:15 Genetik Bir Hastalık Olarak Hemofili ve Aile Ağacı Çizimi
Ergül Berber
15:15 - 15:30 Soru - Cevap
15:30 - 15:40 HAREKET ARASI - 2
15:40 - 16:05 VWB Temelinde Kanamalı Kadın ve Hemşirelik Yaklaşımı
EmineTürkkan, Hülya Bingöl Dalkılıç
16:05 - 16:30 Klinik Araştırmalar ve Hemşirelik
Göksel Leblebisatan
16:30 - 16:45 Soru - Cevap
16:45 - 17:00 Kapanış
KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARINDA KAS-EKLEM SAĞLIĞI SEMPOZYUMU - 2
  OTURUM 2
Başkanlar:
Kazım Çapacı, Gökhan Polat
17:00 - 17:20 Hemofilide Fizik Tedavi
Kazım Çapacı, Ece Çınar
17:20 - 17:50 Hemofilide Egzersiz
Kazım Çapacı, Ece Çınar
17:50 - 18:15 Eklem Muayenesi ve Klinik Skorlama
Necati Tat
18:15 - 18:45 Hemofilide Rehabilitasyon
Canan Atay
18:45 - 18:55 Soru - Cevap
18:55 - 19:00 Değerlendirme ve Kapanış

KAYIT

KAYIT BİLGİLERİ

KAYIT TİPİ Ücretler
Uzman Hekim 3.750 TL
Uzmanlık Öğrencisi 3.000 TL
Hemşire / Hemşir 3.000 TL
Firma Temsilcisi 3.750 TL
Hasta / Hasta Yakını
* Hasta ve Hasta Yakını ilgili oturumlara ücretsiz olarak katılabileceklerdir.
   Kayıt talepleriniz için Dernek ve Federasyon sekreteryaları ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
Ücretsiz
Kayıt Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler,

BANKA HESAP DETAYLARI

HESAP ADI: TOPKON TURİSTİK HİZ. YAT. İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
BANKA ADI: İŞ BANKASI
ŞUBE: 1394
SWIFT: ISBKTRIS
TL IBAN: TR26 0006 4000 0011 3940 0080 09

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderim süresi dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Bildiri Özet Kuralları

 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 3. Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster) Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 4. Bildiri; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir
 6. Metin tek paragraf olmalıdır. Bir adet resim ve iki adet tablo eklenebilir.
 7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 8. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 9. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 10. Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 KASIM 2020’dir

Geri Bildirim
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Her türlü sorularınız için Topkon Turizm (hemofili2020@topkon.com) ile iletişim kurabilirsiniz.

ÖDÜLLER

Kongre sonunda seçici kurul tarafından ödüle layık görülen bildiriler;

Sözel Bildiriler ;
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 3.000 TL
Üçüncüye 2.000 TL

Poster Bildiri ;
Birinciye 1.500 TL

GENEL BİLGİLER

KONGRE TARİHLERİ
18 - 20 Aralık 2020

KATILIM BELGESİ
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri kongre sonrasında pdf olarak iletilecektir

DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İLETİŞİM

Türkiye Hemofili Derneği

Adres
Hocapaşa Mah. Ebusuud Cad. No:33 Sirkeci – Fatih / İstanbul
Telefon
0212 526 0 843, 0212 526 2 843
Faks
0212 532 11 03

Hemofili Dernekleri Federasyonu

Adres
Yükseliş – Nova sitesi Kazım Dirik mah. 185. Sok No: 1 Kat:3 Daire: 51 Bornova / İzmir
Telefon
0232 348 57 50
Faks
0232 388 99 00

Organizasyon Sekreteryası

Adres
Zuhtupasa Mah. Rifatbey Sk. No:24
34724 Kalamis-Kadikoy / Istanbul
Telefon
0 216 330 90 20
Faks
0 216 330 90 05